Serveis

Oferim manteniment i reparacions, industrials i domèsticas, d'aigua, llum i gas

Industrial i terceari

Projectes a la seva mida
 • Tot tipus d’instal·lacions elèctriques, hidràuliques i de telecomunicacions (disseny, execució)
 • Projectes i adreça d’obres
 • Sistemes d’alimentació ininterrompuda (s.a.i.)

Lampisteria

Al servei de la seva llar
 • lnstal·lacions i reparacions de electricitat, aigua, gas i climatització
 • Obres de paleta, reformes, cuines i banys
 • Calderes y calefacció
 • Contractació amb subministradoras energètiques

Eficiència energètica

Li ajudem a millorar el seu estalvi energètic
 • Assessorament energètic
 • Auditories en xarxa
 • Bateries de condensadors

Manteniment preventiu

Manteniment tècnic integral
 • Manteniment de les instal·lacions tècniques de l’edifici
 • Manteniment predictiu, assessorament i vigilància reglamentària
 • Correcció d’avaries